Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1232

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1233

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/users/canpolbabies/public_html/wp/wp-content/themes/lovi/includes/eut-dynamic-css.php on line 1234

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka pod nazwą „CANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 430, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000732574, NIP: 118-00-28-608, REGON: 015495694., dalej jako: Administrator informuje, iż na stronach internetowych używa technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

W związku z obowiązującymi od dnia 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Przejście do serwisu będzie równoznaczne z akceptacją postanowień polityki prywatności Administratora.

 

 1. Dane osobowe

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisu  Canpolbabies.pl takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub dane w usłudze oferowanej przez Administratora. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, które są używane w trakcie korzystania z serwisu.

 

 1. Podstawa i cel przetwarzania

Administrator przechowuje i przetwarza dane dla poniższych celów:

 • zawarcia lub wykonania umowy, którą w tym przypadku jest regulamin danej usługi. W przypadku zawarcia takiej umowy osoba fizyczna jest uprawniona do zapoznania się z serwisami Administratora, który jednocześnie może przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
 • sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Administratora,
 • wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;
 • w celach marketingowych z użyciem urządzeń końcowych, z których korzysta Klient – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
 • w celach przesyłania informacji handlowych Administratora drogą elektroniczną – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta;
 • w celu przesłania newslettera – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Klienta,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych;
 • statystycznych i archiwacyjnych;
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
 • przetwarzanie dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby Administratora, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszanie usług i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usługach) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług Administratora w serwisie tego administratora.

W ramach usług świadczonych przez Administratora, dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania jednej z dopuszczalnych podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej. Dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

 1. Przekazywanie danych

Przekazywanie danych ma miejsce w przypadku współpracy z podwykonawcą (np. agencją marketingową) lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych). W każdym takim przypadku przekazanie danych nie uprawnia ich odbiorcy do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora oraz na podstawie stosownej podstawy prawnej. W każdym przypadku przekazanie danych nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają je do tego obowiązujące przepisy oraz przedstawią odpowiednie żądanie.

 

 1. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi serwisu przysługują następujące uprawnienia wobec przetwarzania danych osobowych tego użytkownika:

 • zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana,
 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa), jeżeli uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem.

Uzyskanie dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych, a także możliwość skorzystania z przysługujących praw co do danych osobowych następuje poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@canpolbabies.com.

 

 

 

Używamy plików cookie, aby usprawnić Twoją wizytę na naszej stronie i polepszania jakości świadczonych usług. Przeczytaj naszą Politykę prywatności i Politykę cookies, aby dowiedzieć się więcej.